Chùa Khánh Hỷ > Giới thiệu > Cố thượng tọa Thích Minh Hạnh

Thông Bạch Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019

 • 12:18
 • |
 • 19/07/2019

Lễ Vu lan theo truyền thống Phật giáo là ngày lễ báo ân. Đối với dân tộc việt nam còn gọi là lễ xá tội vong nhân,....

THÔNG BÁO ĐI HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 2019

 • 10:49
 • |
 • 19/07/2019

Nhằm tạo nhân duyên cho Chư Tôn Đức và bà con Phật tử gần xa được về lại cội nguồn của Phật giáo chiêm bái và đảnh lễ tứ động tâm (tứ thánh tích Phật giáo: Đản Sinh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân, Nhập Niết Bàn) và một vài thánh tích liên quan đến những sự kiện của cuộc đời Đức Phật như: “Núi Linh Thứu, Tịnh Xá Kỳ Viên, Tịnh Xá Trúc Lâm, Kinh Thành Ca Tỳ La Vệ, VaiShaly nơi nữ giới xuất gia…)

HOÀN THIỆN NHÀ TĂNG CHÙA KHÁNH HỶ 2019

 • 21:28
 • |
 • 28/06/2019

Công trình Nhà Tăng Chùa Khánh Hỷ đã 4 năm trôi qua. Hiện đang vào giai đoạn hoàn hiện chi tiết. Trong thời gian sắp tới sẽ tổ chức lễ An Vị Tôn Tượng Thích Ca Mâu Ni bằng đồng và sái tịnh Tăng Đường trong dịp Lễ Vu Lan.

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 8 CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH MINH HẠNH VIÊN TỊCH NGÀY 07 THÁNG 04 NĂM CANH DẦN (2010)

 • 14:56
 • |
 • 21/05/2018

Thượng Tọa. Thích Minh Hạnh nguyên Chánh Đại Diện Phật Giáo Huyện Đạ Huoai – nguyên trụ trì Chùa Khánh Hỷ viên tịch ngày 07 tháng 04 năm Canh Dần. Khai Sơn Chùa Phước Lạc, Chùa Vạn Phước, Niệm Phật Đường Xã Đoàn Kết, Niệm Phật đường Khánh Lâm, Nhà trẻ tình thương Xã Đạ P’loa và một số cơ sở tự viện khác nữa trong suốt 35 năm hoằng pháp của ngài. Hôm nay ngày 06 tháng 04 năm Mậu Tuất môn đồ đệ tử thiết lễ tưởng niệm giác lin thượng tọa bổn sư.