Chùa Khánh Hỷ > Phật sự Chùa Khánh Hỷ

Công Tác Chuẩn Bị Đại Hội Phật Giáo Huyện Đạ Huoai Nhiệm Kỳ 2021-2026

  • 22:08
  • |
  • Thứ Bảy, 16/10/2021

Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Huyện Đạ Huoai Nhiệm Kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/10/2021

Để tổng kết công tác phật sự trong suốt 5 năm qua của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện Đạ Huoai, đề ra phương hướng cho 5 năm tiếp theo của Phật giáo huyện nhà. Công tác chuẩn bị cho đại hội vào ngày 23/10/2021 nhằm ngày 18/09/Tân Sửu. 

Sau đây là một số hình ảnh của công tác chuẩn bị do Chư Tăng và Phật Tử Chùa Khánh Hỷ đảm trách: