Chùa Khánh Hỷ > Thông báo

THÔNG BÁO Về Việc Cúng Dường Hoa Tết Nguyên Đán và Rằm Tháng Giêng Đinh Dậu 2017

  • 14:00
  • |
  • Thứ Sáu, 18/11/2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN ĐẠ HUOAI

CHÙA KHÁNH HỶ

********

Thị Trấn Madaguôil – Huyện Đạ Huoai – Tỉnh Lâm Đồng

Số ĐT: 0938090184

-----------------------------------------------

THÔNG BÁO

Về Việc Cúng Dường Hoa Tết Nguyên Đán và Rằm Tháng Giêng Đinh Dậu 2017

         

Nhân dịp Tết Nguyên Đán để thuận tiện trong việc trang trí và tránh đi sự lãng phí khi số lượng hoa quá nhiều trong ba ngày tết nhưng đến rằm tháng giêng thì lại không có hoa tươi. Với lại giá cả hoa của ngày tết cũng rất cao. Thiết nghĩ với ý niệm ấy Chư Tăng Chùa Khánh Hỷ vận động bà con Phật Tử nếu quý vị nào phát bồ đề tâm cúng dường hoa để trang trí cho ngày Tết Nguyên Đán và Rằm tháng giêng. Quý vị có thể mỗi người, mỗi gia đình hoặc nhiều gia đình góp lại cúng dường một cành hoa Phong Lan Hồ Điệp giá 100.000đ/cành. (Một trăm ngàn đồng/ cành). Quý vị phát tâm cúng dường liên hệ Thầy Trụ Trì.

Nhờ sức mạnh tập thể của quý Phật Tử mỗi người, mỗi gia đình, hoặc nhiều gia đình như vậy chúng ta có thể ghép mỗi cành lan Hồ Điệp lại thành từng chậu hoa Lan cúng Phật đến hết tháng giêng. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm cũng như tránh sự lãng phí và những ban thờ trong chùa rất trang nghiêm.

Chùa khánh Hỷ cũng rất mong sự phát tâm trợ duyên của quý Phật Tử. Kính chúc quý Phật Tử một mùa xuân tết Bính Thân an lạc

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

                                                                   Thị Trấn Madaguoil, ngày 18 tháng 11 năm 2016

TM. Chùa Khánh Hỷ

Trụ Trì

Đại Đức Thích Như Lực

 

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG

HOA PHONG LAN HỒ ĐIỆP

TẾT ĐINH DẬU – 2017

(Mỗi cành 100.000đ)

  1.  

Họ Và Tên

Địa Chỉ

Tịnh Tài

Số cành

1

Phạm Thị Thục

 

100.000đ

1 cành

2

Trương Tận

1 về nhà

100.000đ

 

3

Mai Thị Dậu

 

100.000đ

 

4

Bà An

 

100.000đ

 

5

Trần Thị Hòa

 

100.000đ

 

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

100.000đ

 

7

Đinh Thị Khách

 

100.000đ

 

8

Đào Thị Thi

 

100.000đ

 

9

Nguyễn Thị Ngọ

 

100.000đ

 

10

Nguyễn Thị Tùng

 

100.000đ

 

11

Nguyễn Thị Lý

 

100.000đ

 

12

Đào Thị Dáng

 

50.000đ

 

13

Thị Cà

 

50.000đ

 

14

Nguyễn Thị Mừng

 

100.000đ

 

15

Phạm Tấn Lợt

 

50.000đ

 

16

Lộ Hường

 

50.000đ

 

17

Hoàng Thị Liên

 

100.000đ

 

18

Lê Thị Tý

 

100.000đ

 

19

Nguyễn Xuân Thỉnh

 

100.000đ

 

20

Trương Đình Ê

 

100.000đ

 

21

Vũ Thị Vân

 

100.000đ

 

22

Võ Thị Thu

 

500.000đ

 

23

Tôn Nữ Thị Túy

2,800

500.000đ

 

24

Nguyễn Thị Cưu

 

100.000đ

 

25

Lâm Thị Sương

 

50.000đ

 

26

Trần Thị Mari

 

100.000đ

 

27

Trần Thị Bắc

 

400.000đ

 

28

Phan Thị Hòa

 

200.000đ

 

29

Đàm Văn Thi

 

100.000đ

 

30

Bà Lại

 

100.000đ

 

31

Nguyễn Thị Loan

3,95

100.000đ

 

32

Đỗ Thị Khách

 

50.000đ

 

33

Lê Thị Vừng

 

100.000đ

 

34

Phạm Thị Đàm

 

100.000đ

 

35

Triệu Thị Kỳ

 

100.000đ

 

36

Cao Nguyễn Ngọc Ẩn

 

100.000đ

 

37

Đinh Minh Chức

 

100.000đ

 

38

Phạm Thị Dung

 

100.000đ

 

39

Đào Thị Ny

 

50.000đ

 

40

Nguyễn Thị Tam

 

100.000đ

 

41

Đặng Thị Toan

 

100.000đ

 

42

Lã Thị Hòa

 

100.000đ

 

43

Nguyễn Thị Tính

 

100.000đ

 

44

Trịnh Thị Viết

 

100.000đ

 

45

Nguyễn Thị Bé

 

100.000đ

 

46

Đặng Thị Ổi

 

100.000đ

 

47

Nguyễn Thị Thừa

 

100.000đ

 

48

Nguyễn Thị Loan

 

100.000đ

 

49

Nguyễn Vinh

5,65

100.000đ

 

50

Hoàng Thị Tý

5,85

200.000đ

 

51

Vũ Thị Ngân

5,95

100.000đ

 

52

Phạm Thị Sửu

 

200.000đ

 

53

Nhữ Thị Lượng

 

200.000đ

 

54

Nhữ Thị Mậu

 

100.000đ

 

55

Đinh Thị Hòa

6,55

100.000đ

 

56

Đỗ Thị Mãi

 

100.000đ

 

57

Nguyễn Thị Năm

 

100.000đ

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

60

 

 

 

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

 

63

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

69

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

 

 

 

 

72

 

 

 

 

73

 

 

 

 

74

 

 

 

 

75

 

 

 

 

76

 

 

 

 

77

 

 

 

 

78

 

 

 

 

79

 

 

 

 

80

 

 

 

 

81

 

 

 

 

82

 

 

 

 

83

 

 

 

 

84

 

 

 

 

85

 

 

 

 

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

88

 

 

 

 

89

 

 

 

 

90

 

 

 

 

91

 

 

 

 

92

 

 

 

 

93

 

 

 

 

94

 

 

 

 

95

 

 

 

 

96

 

 

 

 

97

 

 

 

 

98

 

 

 

 

98

 

 

 

 

99

 

 

 

 

100

 

 

 

 

101

 

 

 

 

102

 

 

 

 

103

 

 

 

 

104

 

 

 

 

105

 

 

 

 

106

 

 

 

 

107

 

 

 

 

108

 

 

 

 

109

 

 

 

 

110

 

 

 

 

111

 

 

 

 

112

 

 

 

 

113

 

 

 

 

114

 

 

 

 

115

 

 

 

 

116

 

 

 

 

117

 

 

 

 

118

 

 

 

 

119

 

 

 

 

120

 

 

 

 

121

 

 

 

 

122