Chùa Khánh Hỷ > Thông báo

THÔNG BÁO LỄ HÚY NHẬT NI SƯ THÍCH NỮ TẮC HÒA Nguyên Trụ Trì Chùa Khánh Hỷ

  • 13:56
  • |
  • Thứ Sáu, 18/11/2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN ĐẠ HUOAI

CHÙA KHÁNH HỶ

********

Thị Trấn Madaguôil – Huyện Đạ Huoai – Tỉnh Lâm Đồng

--------------

THÔNG BÁO

LỄ HÚY NHẬT LẦN 41 NI SƯ THÍCH NỮ TẮC HÒA

Nguyên Trụ Trì Chùa Khánh Hỷ

        Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni

        Kính thưa quý Phật Tử gần xa

Để thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và cảm niệm ân đức cao dầy của những bậc tiền công đức hậu công đức. Đặc biệt là Ni Sư Thích Nữ Tắc Hòa, người là thân mẫu của cố Thượng Tọa Thích Minh Hạnh. Nguyên trước đây Ni Sư là trụ trì Chùa Khánh Hỷ thời gian trước 1975 đến khi viên tịch. Ni Sư viên tịch vào ngày 26/11/Ất Mão -1975

Hằng năm cứ vào ngày 26/11 Âm lịch Chùa Khánh Hỷ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm húy nhật của Ni Sư.

Thay mặt cho bổn tự  trân trọng kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính mời quý đạo hữu Phật tử hoan hỷ dành chút thời gian quý báu về tham dự lễ tưởng niệm Ni Sư của bổn tự chùa Khánh Hỷ.

Thị trấn Madaguoil ngày, 18 tháng 11 năm 2016

TM. CHÙA KHÁNH HỶ

Trụ Trì 

ĐĐ. Thích Như Lực

******************************************************************************************

CHƯƠNG TRÌNH

Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 41 Ni Sư Thích Tắc Hòa

Ngày 26/11/Bính Thân Nhằm Ngày 24/12/2016

07 giờ 00: Phật Tử Vân Tập

08 giờ 00: Cung Đón Chư Tôn Đức

09 giờ 00: Phúng Tụng Di Đà Tôn Kinh - Cúng Ngọ

10 giờ 00: Lễ Tưởng Niệm Ni Sư Trụ Trì

11 giờ 00: Thọ Trai

12 giờ 00: Cung Tiễn Chư Tôn Đức Hồi Quy

16 giờ 00: Tiểu Thực Mông Sơn

19 giờ 00: Hoàn Kinh

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát