Chùa Khánh Hỷ > Phật sự các nơi

Chương Trình Xây Dựng Nhà Tình Thương 2016

  • 13:42
  • |
  • Thứ Hai, 08/08/2016

Chào Mừng Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2016 -2021. Ban Trị Sự đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng căn nhà tình thương cho gia đình ông Chu Công Anh là hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn còn ở nhà tạm. Theo tinh thần Ban Trị Sự Phật Giáo huyện sẽ tiến hành tổ chức Đại Hội vào ngày 19 và 20 tháng 09 năm 2016.

         Để chào mừng Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Đạ Huoai đã lập tờ trình kiến nghị tặng một căn nhà tình thương cho địa phương. Sau khi xem xét Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đạ Huoai đã ra quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 29/07/2016 về việc cho xây dựng căn nhà tinh thương cho gia đình Ông Chu Công Anh tại tổ dân phố 11 thị trấn Madagui Huyện Đạ Huoai. Ngày 06/08/2016 Ban Trị Sự do Đại Đức Thích Như Kiên trưởng Ban Trị Sự, Đại Đức Thích Như Lực Phó TT Ban Trị Sự cùng chính quyền địa phương do Ông Nguyễn Thuận phó phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội huyện, Ông Lê Hữu Tuấn phó chủ tịch Thị Trấn Madagui, cùng các thành viên đại diện cho chính quyền địa phương phối hợp đến gia đình ông Chu Công Anh khảo sát địa điểm sắp tới tiến hành xây dựng căn nhà tình thương nhằm xóa nhà tạm theo chủ trương của Huyện Đạ Huoai. Theo báo cáo của Phòng lao động thương binh xã hội huyện trên địa bàn huyện còn khoảng trên 50 ngôi nhà tạm. Do đó Ban Trị Sự rất mong sự trợ duyên của các nhà hảo tâm mạnh thường quân giúp đỡ. Sau đây là một hình ảnh: 

(Được biết số tiền tài trợ căn nhà nay do Phật Tử Đặng Thị Kim Cúc tại USA cúng dường cho Giáo Hội Phật Giáo Huyện Đạ Huoai. )

Đại Đức Thích Như Kiên trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Đạ Huoai trưởng đoàn khảo sát

Đoàn đi khảo sát tại gia đình Ông Chu Công Anh tổ 11 thị trấn Madagui

(ông Chu Công Anh, Đại Đức Thích Như Kiên Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Đạ Huoai 

, Ông Lê Hữu Tuấn phó chủ tịch TT Madagui, Đại Đức Thích Như Lực phó TT Ban Trị Sự,

Nguyễn Thuận phó phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội Huyện Đạ Huoai)

-Phước Khánh đưa tin-