Phật học đời sống > Tri ân báo ân

THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL. 2560 - DL 2016

  • 14:12
  • |
  • Thứ Ba, 26/07/2016

Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam lễ Vu Lan (nhằm ngày 15/7 âm lịch) từ lâu đã thành một ngày trọng đại, thể hiện tinh thần "ẩm thuỷ tri nguyên".

THÔNG BẠCH

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL. 2560 - DL 2016

Dù ai buôn bán nơi đâu,

Đến Rằm tháng bảy rủ nhau về chùa

Về chùa lòng sáng như trăng

Dâng hương cầu nguyện siêu thăng cữu huyền

            Noi theo tấm gương của Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên, cũng như truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Mỗi độ thu về tất cả người con đều hướng lòng mình đến công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Biết làm sao có thể kể hết được ân đức ấy. Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu trở về cũng là dịp Chư Tôn Đức Tăng làm lễ tự tứ sau ba tháng an cư kiết hạ. Bổn tự Chùa Khánh Hỷ long trọng tổ chức “Đại Lễ Cúng Dường Trai Tăng Vu Lan Báo Hiếu” ngỏ hầu hồi hướng công đức cho chư hương linh ký gửi tại chùa và chư hương linh cửu huyền thất tổ của quý đạo hữu Phật Tử của bổn tự.

            Nay Chùa Khánh Hỷ thông báo đến toàn thể quý Phật Tử gần xa, đặc biệt la gia đình tín chủ của chư hương linh ký gửi tại chùa và quý đạo hữu phật tử mà gia đình có người thân vừa mới mất trong năm Bính Thân này cùng với Phật tử tại bổn tự để thiết lễ cúng dường.

Bởi Đức Phật có dạy:

Muốn lên bờ giác phải dùng thuyền bố thí

Muốn siêu độ hương linh phải nhờ cách Phạn Tăng

***************************************************************************************

CHƯƠNG TRÌNH

  • Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu sẽ bắt đầu khai kinh từ ngày 01/07/Bính Thân
  • Ngày 14/07/Bính Thân

*19h 00: Lễ Sám Hối

*20h 00: Biểu Diễn Văn Nghệ chủ đề “Ơn Nghĩa Sinh Thành

  • Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2016 & Lễ Hiệp Kỵ Chư Hương Linh ngày 15/07/Bính Thân
  • 09h 00: Tụng kinh Vu Lan – Cúng Ngọ  - Hiệp Kỵ Chư Hương Linh

*19h 00: Dâng Sớ Kỳ Siêu

  • Đại Lễ Cúng Dường Trai Tăng vào lúc: 09h 00 ngày 16/07/Bính Thân

 

Lưu ý: Từ ngày mùng 1 tháng 07 năm Bính Thân, Chùa Khánh Hỷ ghi sớ cầu siêu và tiếp nhận sớ cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ của Quý Phật Tử .

TM. Chùa Khánh Hỷ

Trụ Trì

Đại Đức Thích Như Lực