Chùa Khánh Hỷ > Thông báo

Phương Danh Phật Tử Cúng Dường Xây Dựng Nhà Tăng Đợt 2

 • 04:44
 • |
 • Chủ Nhật, 29/05/2016

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG

XÂY DỰNG NHÀ TĂNG CHÙA KHÁNH HỶ

NĂM 2016 (Đợt II)

 

STT

Họ Và Tên

Địa Chỉ

Tịnh Vật

Tịnh Tài

 1.  

Anh Sơn

Tổ 10 TT MDG

 

1.000.000đ

 1.  

GĐ Việt Thanh

 

 

10.000.000đ

 1.  

GĐ Phúc Tèo

 

 

1.000.000đ

 1.  

Đặng Thị Thu Hà

 

 

500.000đ

 1.  

Đội Giữ Xe Chùa

 

 

300.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Mỹ Trang

 

 

500.000đ

 1.  

Trần Thị Bé

 

 

100.000đ

 1.  

GĐ Thủy Minh

 

 

500.000đ

 1.  

Hán Thị Nhung Quyên

 

 

1.000.000đ

 1.  

Phạm Hương Mai

 

 

500.000đ

 1.  

Phạm Hương Nga

 

 

500.000đ

 1.  

Phạm Hương Hoa

 

 

500.000đ

 1.  

Trịnh Thị Hòe

 

 

1.000.000đ

 1.  

Bùi Thị Kim Yến

 

 

200.000đ

 1.  

Trần Lệ Hằng

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

100.000đ

 1.  

Bà Toán

 

 

1.000.000đ

 1.  

Vũ Thị Khơi

Hà Lâm

 

600.000đ

 1.  

Vũ Thi Lạch

Hà Lâm

 

600.000đ

 1.  

Bác Hùng

 

 

1.000.000đ

 1.  

Trần Thị Lục

 

 

100.000đ

 1.  

Vũ Thị Thùy Trang

 

 

30.000đ

 1.  

Thị Cà

 

 

200.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Ái

 

 

100.000đ

 1.  

Trần Thị Liên

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Tạm

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thành Dương

 

 

50.000đ

 1.  

Nguyễn Văn Điệp

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Văn Phiên

 

 

100.000đ

 1.  

Vũ Thị Phú

 

 

100.000đ

 1.  

Phạm Thị Hồn Diên

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Thếp

 

 

100.000đ

 1.  

Trần Thị Lân

 

 

100.000đ

 1.  

Hoàng Thị Phương

 

 

50.000đ

 1.  

Nguyễn Công Tuấn

 

 

50.000đ

 1.  

Thạch Nghị

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Đình Quân

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Viết Vương

 

 

100.000đ

 1.  

Phan Văn Diện

 

 

100.000đ

 1.  

Vũ Thị Thao

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Hòa

 

 

200.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Thêu

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Thuận

 

 

500.000đ

 1.  

Trần Văn Hùng

 

 

100.000đ

 1.  

Phạm Trường Giang

 

 

50.000đ

 1.  

Trần Thị Yến

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Văn Phương

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Tấn Cang

 

 

50.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Bích Phượng

 

 

1.000.000đ

 1.  

Lê Khánh Hà

 

 

500.000đ

 1.  

Nguyễn Đức Hướng

 

 

100.000đ

 1.  

Trương Dễ

 

 

50.000đ

 1.  

Trương Thị Nhàn

 

 

20.000đ

 1.  

Lê Văn Khương

 

 

100.000đ

 1.  

Phạm Ngọc Quân

 

 

50.000đ

 1.  

Nguyễn Thanh Nhường

 

 

50.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

 

 

100.000đ

 1.  

Đỗ Văn Kiếm

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Quý Tám

 

 

100.000đ

 1.  

Trần Thị Thảo

 

 

50.000đ

 1.  

Đỗ Thị Đa

 

 

100.000đ

 1. L

Lưu Thanh Thảo

 

 

100.000đ

 1.  

Bùi Thị Thanh

 

 

500.000đ

 1.  

Lê Sợi

 

 

100.000đ

 1.  

Phạm Song Nguyên

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Bá Hảo

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thông Linh

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Thức

 

 

50.000đ

 1.  

Võ Thành Đạt

 

 

50.000đ

 1.  

Phạm Thị Thu Hiển

 

 

100.000đ

 1.  

Trương Ba

 

 

50.000đ

 1.  

Phạm Tấn Lợt

 

 

50.000đ

 1.  

Thạch Thị Kim Ngân

 

 

100.000đ

 1.  

Hoàng Gia Bảo An

Hoàng Gia Mãn

 

 

5.000.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Lụa

TT Madagui

 

1.000.000đ

 1.  

Trương Tận

 

 

250.000đ

 1.  

Lộ Hường

 

 

500.000đ

 1.  

Bà Liệu

 

 

400.000đ

 1.  

Tôn Nữ Thị Túy

 

 

500.000đ

 1.  

GĐ Phúc Tèo

 

 

400.000đ

 1.  

Đào Thị Vui

 

 

150.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Sơn

 

 

200.000đ

 1.  

Bà Quảng

 

 

1.000.000đ

 1.  

Chị Tina Đặng USA

 

 

1000 USD

 1.  

Chị Thảo USA

 

 

1000 USD

 1.  

Chị Võ Thị Thanh USA

 

 

5.000.000đ

 1.  

Đào Thị Dáng

 

 

200.000đ

 1.  

Bà Dung Xây

 

 

300.000đ

 1.  

Bà Cải

 

 

505.000đ

 1.  

Lý Thị Bích Loan

 

 

200 USD

 1.  

Nguyễn Thị Đến

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Thu

 

 

100.000đ

 1.  

Bùi Thị Hoa

 

 

100.000đ

 1.  

Lê Thị Hạnh

 

 

200.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Vân

 

 

100.000đ

 1.  

Bà Hảo

 

 

100.000đ

 1.  

Phật Tử Vô Danh

Chùa Khánh Hỷ

 

300.000đ

 1.  

Mẹ Chú Tuấn

 

 

1.000.000đ

 1.  

Trương Đình Ê

 

 

100.000đ

 1.  

Tuyên Thùy

 

 

1.000.000đ

 1.  

Phạm Thị Sinh

 

 

100.000đ

 1.  

Bùi Thị Mộng Hà

 

 

200.000đ

 1.  

Lê Thị Thủy

 

 

500.000đ

 1.  

Trần Thị Nguyệt

 

 

200.000đ

 1.  

GĐ Vinh Lộc

Tp. HCM

 

3.000.000đ

 1.  

Chị Vân Hải

 

 

500.000đ

 1.  

Chị Hoa

 

 

500.000đ

 1.  

Bà Hảo Sọt

 

 

1.000.000đ

 1.  

Anh Bình Biên Hòa

 

 

1.000.000đ

 1.  

Nông Thị Huyền

 

 

500.000đ

 1.  

ĐĐ. Thích Đạo Thiện

 

 

5.000.000đ

 1.  

Điện Máy Phước

 

 

1.000.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Thanh

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị  Lan

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị  Còn

 

 

50.000đ

 1.  

Phạm Thị  Kim

 

 

100.000đ

 1.  

Đoàn  Thị  Xuyến

 

 

100.000đ

 1.  

Huỳnh  Thị  Đúng

 

 

50.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Ngon

 

 

500.000đ

 1.  

Phạm Tấn Lột

 

 

100.000đ

 1.  

Phạm Văn An

 

 

100.000đ

 1. L

Lê Lý

 

 

50.000đ

 1.  

Phùng Thị Ren

 

 

200.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Hải

 

 

50.000đ

 1.  

Mai Đức Phương

 

 

100.000đ

 1.  

Lâm Thị Tuyết

 

 

50.000đ

 1.  

Đoàn Thị Thanh Thúy

 

 

50.000đ

 1.  

Nguyễn Phúc Tần

 

 

200.000đ

 1.  

Nguyễn Tỉnh

 

 

200.000đ

 1.  

Phạm Thị Thu

 

 

100.000đ

 1.  

Võ Bàng + Lê Thị Vinh

 

 

150.000đ

 1.  

Phan Văn Xưng+ Phạm Thị Kim Đan

 

 

200.000đ

 1.  

Lê Đại Hành

 

 

200.000đ

 1.  

Nguyễn Văn Hoài

 

 

100.000đ

 1.  

Đỗ Thị Dặm

 

 

50.000đ

 1.  

Đỗ Thị Hương

 

 

50.000đ

 1.  

Phạm Thị Thấu

 

 

30.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

 

30.000đ

 1.  

Đặng Thị Lượt

 

 

50.000đ

 1.  

Lê Thị Luyến

 

 

100.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Thân

 

 

50.000đ

 1.  

Đỗ Thị Cúc

 

 

50.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Liên

 

 

50.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Lựu

 

 

200.000đ

 1.  

Trần Thị Lương Duyên

 

 

200.000đ

 1.  

Nguyễn Thanh Hải

 

 

100.000đ

 1.  

Bà Yên

 

 

1.000.000đ

 1.  

Chị Lan Cường

Hà Nội

 

2.000.000đ

 1.  

GĐ Hương Linh Lê Anh Tuấn

Hà Nội

 

10.000.000đ

 1.  

GĐ Vân Hạ

 

 

2.000.000đ

 1.  

Ông Bà 2 Châu

 

 

500.000đ

 1.  

Đinh Thị Thu Nga

 

 

500.000đ

 1.  

Hùng Loan

 

 

500.000đ

 1.  

Nguyễn Đăng Nhã

Đắc Nông

 

1.000.000đ

 1.  

GĐ Thu Hạnh

 

 

200.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Bút

 

 

1.000.000đ

 1.  

GĐ Hương Linh Cụ Trịnh Xuân Miễn

Xã Madagui

 

1.000.000đ

 1.  

Vũ Đình Tư

 

 

100.000đ

 1.  

Ngô Thị Thơm

TT Madagui

 

500.000đ

 1.  

Phạm Thị Việt Hà

Xã Madagui

 

200.000đ

 1.  

Chị Lan

Phương Lâm

 

500.000đ

 1.  

Phạm Tuấn Vinh

 

 

400.000đ

 1.  

Trần Thị Thanh Phương

 

 

450.000đ

 1.  

GĐ Hoa Đức

Đạ Oai

 

400.000đ

 1.  

Phật Tử Xã Ấp Phú An

 

 

1.300.000đ

 1.  

Bà Lễ

 

 

100.000đ

 1.  

Phạm Thị Sửu

Thôn 1 xã Madagui

 

1.000.000đ

 1.  

Đinh Thị Hòa

nt

 

500.000đ

 1.  

Cao Thị Duyên

TT Madagui

 

500.000đ

 1.  

GĐ Liên Tùng

TT Madagui

 

1.000.000đ

 1.  

GĐ Dũng - Lam

Tp. Bảo Lộc

 

1.000.000đ

1 Hoàng Thị Liên (Bà Chùy) Nuôi Heo Hùn Phước   690.000đ