Chùa Khánh Hỷ > Phật sự Chùa Khánh Hỷ

Tiếp Tục Hoàn Thiện Công Trình Khu Vệ Sinh Tập Thể

  • 20:00
  • |
  • Thứ Hai, 21/06/2021

Công trình khu vệ sinh sau khi hoàn thiện

Trải qua hơn 20 năm công trình khu vệ sinh tập thể của Chùa Khánh Hỷ đã xuống cấp trầm trọng, đứng trước tình hình đó Chư Tăng và Phật Tử Chùa Khánh Hỷ đã chung tay để tái thiết lại khu vệ sinh tập thể, để phục vụ cho sinh hoạt của Quý Phật Tử về tu tập hằng kỳ trong tháng. Công trình này khởi công từ ngày 05/02/Tân Sửu nhằm ngày 17/03/2021 đến nay công trình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện sau đây là một số hình ảnh của công trình qua từng giai đoạn xin chia sẻ để quý phật tử gần xa trong mùa đại dịch không tiện về bổn tự để nhìn thấy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

đang hoàn thiện phần ốp gạch 

MÔ HÌNH TỔNG THỂ  SAU KHI HOÀN THÀNH