Chùa Khánh Hỷ > Phật sự Chùa Khánh Hỷ

Thông Bạch Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2020

  • 20:59
  • |
  • Thứ Sáu, 10/07/2020

Lễ Vu Lan còn gọi là Vu Lan Bồn nghĩa là giải đảo huyền cũng nghĩa là cứu những người tội treo ngược cổ. Ngày nay Lễ Vu Lan được xem như ngày lễ tri ân báo ân sinh thành có giá trị giáo dục đạo đức rất lớn đối với người con phật nói riêng và nhân loại nói chung.

THÔNG BẠCH

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL. 2564 - DL 2020

Mẹ cha là cả trời thương
Là nguồn sống của thiên đường trần gian
Mẹ cha về cõi Niết-bàn
Lòng con toại nguyện muôn ngàn nhớ thương.
      

 

Cứ mỗi độ thu sang mỗi người con Phật chúng ta lại đón rằm tháng bảy tiết Vu Lan, không ai bảo ai, mọi người đều cảm thấy nơi lòng sống dậy nỗi nhớ niềm thương, tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, làng nước quê hương, nhớ thương đến những ân nhân thân thương xa cách.

Vâng theo lời Đức Phật dạy trong kinh Vu Lan Báo Hiếu “ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo thâm ân phải đền ” cùng với truyền thống “tri ân và báo ân” của dân tộc Việt Nam. Tiếng chuông trầm lắng ngân nga, vang vọng như thức tỉnh chúng con quay về với đời sống thực tại, để lắng nghe, để nhìn, để hiểu và để cảm nhận nguồn yêu thương cao cả, ấm áp mà hai đấng sinh thành đã ban cho.

Cổ đức có dạy rằng :

Muốn lên bờ giác phải dùng thuyền bố thí,

Muốn siêu độ hương linh phải nhờ cách Phạn tăng

Nhân tiết Vu Lan trở về cũng là dịp Chư Tôn Thiền Đức Tăng tự tứ sau ba tháng an cư kiết hạ. Bổn tự Chùa Khánh Hỷ long trọng tổ chức “Đại Lễ Cúng Dường Trai Tăng” nhân Vu Lan Báo Hiếu để hồi hướng công đức đến chư hương linh ký gửi tại chùa, chư hương linh cửu huyền thất tổ của quý đạo hữu Phật Tử của bổn tự.

          Nay Chùa Khánh Hỷ thông tri đến toàn thể quý Phật Tử gần xa, đặc biệt là gia đình tín chủ của chư hương linh ký gửi tại chùa và quý đạo hữu phật tử mà gia đình có người thân vừa mới mất trong năm Canh Tý này cùng với Phật tử tại bổn tự để thiết lễ Cúng Dường Trai Tăng.

  Mọi sự phát tâm quý vị liên hệ Thầy trụ trì (điện thoại số: 0938090184) để được hướng dẫn.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT

***********************************

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

VU LAN BÁO HIẾU 2020

Ngày 01 tháng 05 năm Canh Tý

  • 19 giờ 00 : Khai Kinh Địa Tạng

Ngày 15 tháng 06 năm Canh Tý

  • 19 giờ 00 : Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Ngày 01 tháng 07 năm Canh Tý

  • 09 giờ 00 : Pháp Thoại : Chủ Đề “Chữ Hiếu Trong Đạo Phật”

Ngày 14 tháng 07 năm Canh Tý

- 19 giờ 30: Lễ Sám Hối

Ngày 15 tháng 07 năm Canh Tý

- 08 giờ 30 : Lễ Cài Hoa Hồng

- 09 giờ 00: Tụng kinh Vu Lan – Cúng Ngọ  - Hiệp Kỵ Chư Hương Linh

  • 13 giờ 00: Lễ Quy Y Tam Bảo
  • 15 giờ 00 : Cúng Bố Thí Chư Vị Âm Linh

- 19 giờ 00: Dâng Sớ Kỳ Siêu

Ngày 16 tháng 07 năm Canh Tý

  • 08 giờ 00 : Tụng Kinh Vu Lan
  • 09 giờ 30 : Đại Lễ Cúng Dường Trai Tăng

 

Lưu ý: Từ ngày mùng 1 tháng 07 năm Canh Tý, Chùa Khánh Hỷ ghi sớ cầu siêu và tiếp nhận sớ cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ của Quý Phật Tử .

TM. Chùa Khánh Hỷ

Trụ Trì

 

 

Đại Đức Thích Như Lực