Chùa Khánh Hỷ > Thông báo

câu đối ngày xuân phật giáo

  • 04:40
  • |
  • Chủ Nhật, 29/05/2016

Tiễn Tân Mão, xua mây đen khủng hoảng, vận đời như Mèo vờn Chuột;
Đón Nhâm Nhìn, tiếp hào khí Thăng Long, thế nước như Rồng cỡi mây.


 

 

Tiễn năm Mão, dẹp tan trò mèo, xảo quyệt, hồng trần hết thiên tai, khủng hoảng;
Đón xuân Thìn, hiên ngang thế rồng lượn bay, vận nước ngời dân chủ, công bằng. 

Tiễn năm Tân Mão, nên nhớ “mèo nhỏ bắt chuột con,” cầu tiến bộ, tâm-đức-tài hội đủ;
Vui xuân Nhâm Thìn, phải tin “rồng thiêng hơn quỹ dữ,” muốn thăng hoa, bi-trí-dũng vẹn toàn. 

Tiễn năm Mão, mèo dữ rút lui, thế giới qua rồi cơn bỉ cực; 
Đón xuân Thìn, rồng thiêng xuất hiện, quê hương đẹp mãi cảnh thanh bình. 

Năm cũ qua, hết mèo vờn chuột, bốn biển vui hòa bình, phát triển;
Xuân mới về, thêm rồng nhả mây, năm châu mừng hạnh phúc, âu ca. 


 

Mèo mửa chạy, nước thịnh, dân yên, vui trăm phúc;
Rồng thiêng bay, trời quang, mây tạnh, hưởng thái bình.


Tết đến, vận hội rồng bay, sơn thủy hữu tình, ngàn dặm đẹp;
Xuân về, thế đời phượng múa, xã tắc xương minh, bốn mùa xuân.


Đón xuân mới, trăm hoa nở sân rồng, mừng hòa bình, thịnh vượng;
Tiễn năm cũ, bốn phương vui bệ ngọc, cầu hạnh phúc, an khang.


Ăn tết, không rượu, không đỏ đen, dâng mâm ngũ quả thơm hương dân tộc;
Đón xuân, có tâm, có phước lộc, trưng mai bốn mùa đẹp nét quê hương.


 

__________________


 

Câu Đối Mừng Xuân Nhâm Thìn-2012
Thích Thiện Hữu 

 

1. Mừng Xuân tha thiết nhớ Quê Cha, chẳng để khách trần mờ tâm tánh, Tết đến nghe hồn thanh thoát;
Đón Tết ngậm ngùi thương Đất Tổ, không cho phiền não lướt Bồ đề, Xuân về thấy trí nhẹ nhàng.


 
2. Hướng về đất Mẹ, đêm hai chín tha phương, tu tập Văn-Tư-Tu, 
 đêm ngày vun bồi hoa Bát nhã;
Noi gương chốn Tổ, sáng mùng một viễn xứ, hành trì Giới-Định-Tuệ, 
tháng năm chăm bón nụ Bồ đề.


 
3. Đêm hai chín, hiến hết tâm thành lên Thánh-Phật, lắng nghe tiếng chuông ngân, chẳng để não phiền trói buộc;
Sáng mùng một, dâng trọn lòng son đến Tiên-Hiền, chăm nhìn cành mai nở, 
nên cho chân tánh thong dong.


 
3. Lễ Phật đầu xuân, Tăng-Ni diệt tuyệt Tham-Sân-Si, tiến tu chánh đạo;
Nguyện hương ngày Tết, Phật-tử hành trì Giới-Định-Tuệ, toả ngát Thiền môn.


 
4. Tân Mão năm cũ qua, dạo khúc Lục-hoà, đượm thắm nghĩa nhân, tình tha thiết;
Nhâm Thìn ngày mới đến, hát bài Như-Thị, dạt dào ân đức, 
đạo thiêng liêng.


 
5. Tết đến, đoạn trừ Não-Lậu-Hoặc, phát triển Bi-Từ, nở hoa chánh giác; 
Xuân về, tu tập Văn-Tư-Tu, vun bồi Hỷ-Xã, kết nụ tâm xuân.
 
6. Xuân đến, Xuân đi, đêm hai chín, đốt pháo mừng Xuân, luôn giữ nguồn tâm Như-thị;
Tết thay, Tết đổi, sáng mùng một, tụng kinh vui Tết, vẫn gìn tạng trí Bản- lai. 


 
7. Trời Xuân lồng lộng, vạn vật thắm tình không phân biệt;
Hoa Tết sắc hương toả, từng cây tô điểm nét đặc thù.


 
8. Xuân đến, xuân đi, Tăng-Ni viên thành tứ trí, chớ để Xuân lòng ủ rũ; 
Hoa khai, hoa rụng, Phật-tử hạnh mãn tam thân, đừng cho hoa trí héo khô.


 
9. Đào trắng điểm bên đường, đất Bắc hân hoan, khoe sắc thắm;
Mai vàng tươi trước ngõ, trời Nam bừng tỉnh, toả hương thơm.


 
10. Cánh bướm lượn cành hoa, gió hát bài ca như thị;
Con chim về tổ ấm, trăng ngâm khúc nhạc bản lai.

 
11. Hái lộc đêm Xuân, được Văn-Tư-Tu là hên hết;
Lì xì ngày Tết, cho Giới-Định-Tuệ mới tuyệt vời.

 
12. Tết đến, nước vẫn biếc, non vẫn xanh, đối cảnh luôn ghi: Sông là sông, núi là núi;
Xuân về, mai thêm vàng, đào thêm thắm, va duyên hẳn nhớ: cảnh là cảnh, cây là cây.