Chùa Khánh Hỷ > Phật sự Chùa Khánh Hỷ

NUÔI HEO HÙN PHƯỚC CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ TĂNG CHÙA KHÁNH HỶ

  • 05:15
  • |
  • Thứ Năm, 12/11/2015

Công trình Nhà Tăng Chùa Khánh Hỷ đã trải qua một tháng thi công. Mới hoàn thiện được 24 trụ móng đế Ximen. Đang tiếp tiếp tục hoàn thiện 12 trụ phía sau của Nhà Tăng, tuy nhiên với điều kiện hiện tại Quý Phật Tử Đạo Tràng Bát Quan Trai phát tâm nuôi heo hùn phước để xây dựng kịp tiến độ. "Theo dự kiến trước tết hoàn thành phần móng. Sau khi tết Bính Thân sẽ đổ trụ và Sàn thứ nhất. công trình này dự kiến 2 sàn. mỗi sàn 300m vuông"

 

 

DANH SÁCH NUÔI HEO HÙN PHƯỚC CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ TĂNG 

ĐỢT 1

Hôm nay ngày mùng 15 tháng 10 năm Ất Mùi nhằm ngày 26/11/2015. Để thực hiện kế hoạch xây dựng nhà Tăng quý phật tử "đạo tràng tu bát quan trai giới" thống nhất nuôi heo hùn phước mỗi tháng mở 1 lần để góp quỹ xây dựng. Sau đây là danh sách quý đạo hữu phật tử nuôi đợt 1: 

Sau một tháng triển khai động thổ xây dựng Nhà Tăng mới hoàn thành được 24 trụ đế móng. Trong giai đoạn sắp tới sẽ hoàn thành 12 trụ đế móng tiếp theo rồi mới hoàn thiện đổ bê tông kiềng móng. Sau đây là một số hình ảnh: 

đang dựng trụ đế ximen 12 hàng trụ sau của nhà Tăng

 

Những chú heo (lợn) vàng để hùn phước xây dựng Nhà Tăng sớm hoàn thành

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC NUÔI HEO

STT

Họ Và Tên

Địa Chỉ

STT

Họ & Tên

Địa Chỉ       hỉ                    

01

Nguyễn Vinh

Tổ 10 TT MDG

31.

Hoàng Thị Liên

Tổ 12 TT MDg

02

Mai Đức Phương

Thôn 2 Đạ Tồn

32.

Phạm Thị Thục

Thôn 4 MDG

03

Vũ Thị Ngân

Tổ 4 TT MDG

33.

Nguyễn Xuân Thỉnh

Thôn 4 MDG

04

Nguyễn Thị Lượng

Đạ Tồn

34.

Võ Thị Lan (2 con) đại diện 2 tổ 5,6

Tổ 5 và 6 TT

05

Lưu Thị Thụy

Đạ Oai

35.

Tôn Thất Hải Bằng

Tổ 4 TT MDG

06

Triều Thị Kỳ

Tổ 3 TT MDG

36.

Cao Thị Lan

Thôn 4 Đạ Oai

07

Nguyễn Thị Dung

Đạ Tồn

37.

Nguyễn Thị Bé

Thôn 4 Đạ Oai

08

Cao Thị Tình

Xã MDG

38.

Nguyễn Thị Lý

Thôn 6 Đạ Oai

09

Nguyễn Thị Thúy

Xã Đạ Oai

39.

Phạm Thị Hồng

Thôn 6 Đạ Oai

10

Đỗ Minh Thường

Đạ Tồn

40.

Lại Thị Vui

Thôn 4 MDG

11

Vũ Thị Sớm

Tổ 1 TT MDG

41.

Nguyễn Thị Vượng

Thôn 7 MDG

12

Phương Thị Tuyên

Tổ 1 TT MDG

42.

Lê Thị Xuân

Thôn 5 Đạ Oai

13

Trần Thị Mary

Xã Madagui

43.

Nguyễn Thị Hương

Thôn 5 Đạ Oai

14

Đặng Thị Hạng

Xã Đạ Tồn

44.

Hồ Thị Lan

Đạ Oai

15

Đỗ Thị Thoát

Đạ Oai

45.

Phạm Kế Yên

Xã MDG

16

Nguyễn Thị Miền

Đạ Oai

46.

Nguyễn Thị Sành

Thôn 6 Đạ Oai

17

Đàm Thị Cậy

Xã Madagui

47.

Đinh Thị Hưng

Tổ 10 TT MDG

18

Đinh Thị Khiên

Tổ 10 TT MDG

48.

Trần Thị Hòa

Tổ 3 TT MDG

19

Nguyễn Thị Quý

Đạ Oai

49.

Trần Thương

Xã Đạ Tồn

20

Đinh Thị Chung

Đạ Oai

50.

Nguyễn Thị Còn

Xã Đạ Tồn

21

Đinh Thị Khánh

Tổ 3 TT MDG

51

Nguyễn Thị Lựu

Xã Đạ Tồn

22

Thị Cà

Thôn 5 Xã MDG

52

Phan Thị Nhị

Đạ Tồn

23

Trương Thị Sinh

Thôn 4 MDG

53

Đỗ Thị Thẩm

Thôn 5 MDG

24

Nhóm Phật Tử Tổ Dân Phố 2

(Phạm Thị Dung)

Tổ 2 TT MDG

54

Bùi Thị Cúc

Thôn 5 MDG

25

Phạm Thị Đàm

Thôn 4 MDG

55

Phạm Thị Kim

Xã MDG

26

Đào Thị Huệ

Vũ Thị Nhàn

Tổ 7 TT MDG

56

Đỗ Thị Lem

Xã Đạ Oai

27

Lê Thị Hạnh

Tổ 12 TT MDG

57

Đinh Thị Biên

Tổ 10TT MDG

28

Nguyễn Thị Út

Tổ 3 TT MDG

58

Nguyễn Thị Bông

Xã Đạ Oai

29

Huỳnh Thị Hoa

 

59

Phạm Thị Phương

Xã MDG

30

Phan Thị Hòa

Tổ 8 TT MDG

60

Lưu Thị Thủy

Thôn 4 MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơt thứ 2  15/10/Ất Mùi

61.

Phạm Thị Năm

Đạ Tồn

 

 

 

62

Phạm Thị Út

Đạ Oai

 

 

 

63

Đoàn Thị Nguyệt

Đạ Oai

 

 

 

64

Nguyễn Thị Nga

Tổ 6 TT MDG

 

 

 

65

Đào Thị Vui

Xã Đạ Oai

 

 

 

66

Đỗ Thị Thương

Xã MDG

 

 

 

67

Đỗ Thị Mến

Xã MDG

 

 

 

68

Nguyễn Thị Lụa

Tổ 2 TT MDG

 

 

 

69

Lâm T. Mộng Trâm

Thôn 5 MDG

 

 

 

70

Lê Đào

Xã Đạ Tồn

 

 

 

71

Lê Thị Hương

Hà Nội

 

 

 

72

Nguyễn Thị Nga

Hà Nội

 

 

 

73

GĐ Hương Lành

Thôn 1 MDG

 

 

 

74 Trịnh Thị Cải Thôn 1 MDG      
75 Vật Liệu Quang Sáng TT MDG      
76 Việt Hà Hương Lành        
77 Ngọc Chánh TT MDG      
78 Nguyễn Thị Ngọt TT MDG      
79 Nguyễn Thị Nhung TT MDG      
80